Zarząd


Prezes:                         Sarzyńska Ewa

Wiceprezes:                  Hanak Zuzanna

Skarbnik:                      Daniel Henryk

Sekretarz:                    Gwóźdź Piotr

Członkowie:                 Duda Krzysztof  

                                    Karmański Ryszard

                                    Majchrzyk Antoni

Komisja rewizyjna:      Bekus Beata

                                    Czaja Waldemar

                                    Zychowicz Adam

Księgowa:                    Zofia Rajchelt